Öppet brev till Nicklas Wikström, Chef IT & Risk

För våra barnbarns skull

2018-06-15

Hej Nicklas

Jag vill att du som är ansvarig för hur min pension förvaltas ser till att din AP-fond flyttar ert innehav från fossilindustrin till framtidssäkrade och långsiktigt hållbara investeringar.

Annica Ericson
Sågmyra

Inte med min pension!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 166 av 244 i denna kampanj