Öppet brev till Bengt Lindefeldt, Chef Global Makro

Hur förvaltas pengarna på ett mer hållbart sätt?

2018-04-25

Hej Bengt

Frederik heter jag och jag skriver till dig angående oro kring hur vi förvaltar pensionspengar. Det finns ju givetvis många olika aktörer som förvaltar pensionspengar men jag tycker att ni på AP-fonderna har ett extra ansvar och har möjlighet att vara i framkant och visa på positivt föredöme i frågan.

Jag vill att du som är delansvarig för hur min pension förvaltas gör allt du kan för att se till att din AP-fond flyttar ert innehav från fossilindustrin till framtidssäkrade och långsiktigt hållbara investeringar.

I våra grundlagar står att Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer. Investeringar på många miljarder i nära hälften av världens största klimatbovar bidrar inte till en god miljö. Här borde ni som allmänna pensionsfonder ta ert ansvar och flytta våra gemensamma pensionsbesparingar från sånt som förstör planeten

Klimatförändringar är vår tids ödesfråga. Enligt FN:s miljöprogram behöver enorma 90 biljoner US dollar mobiliseras fram till 2030 för att nå målen i Parisavtalet och FN:s Agenda 2030.  Om inte statliga pensionsfonder och finanssektorn i stort gör investeringar som överensstämmer med Parisavtalet och FN:s hållbarhetsmål kommer det att vara omöjligt att uppnå dessa mål.

AP-fonderna kan och bör ta täten i kampen för hållbara investeringar. Hållbara investeringar innebär fossilfria investeringar. Ni har som stora investerare en nyckelroll i klimatomställningen och därmed ett stort ansvar. Jag skulle önska att ni var en del av lösningen och en inspirationskälla för andra investerare.

Jag hoppas att du inser allvaret i era ohållbara investeringar i fossilindustrin och vilket ansvar din organisation har i omställningen till en mer hållbar framtid. Jag ber dig att flytta pengarna bort från all kol, olja och gas, för din, min och kommande generationers skull!

Frederik Strömberg
Göteborg

Inte med min pension!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 77 av 244 i denna kampanj