Öppet brev till Tobias Fransson, Chef Strategi & Hållbarhet

Vi vill inte stödja fossilindustrin!

2018-04-25

Hej Tobias

Jag vill se till att mitt barn har en trygg framtid i en miljö som går att andas i. Mitt mål är att minska alla fossila bränslen för att rädda vårt klimat. Därför vill jag att du som ansvarig för hur min pension förvaltas, ser till att flytta mina pensionspengar från kol-, olje och gasindustrin. Jag vill inte fortsätta att finansiera klimatskadlig verksamhet! 

Klimatförändringar är vår tids ödesfråga. Enligt FN:s miljöprogram behöver enorma 90 biljoner US dollar mobiliseras fram till 2030 för att nå målen i Parisavtalet och FN:s Agenda 2030.  Om inte statliga pensionsfonder och finanssektorn i stort gör investeringar som överensstämmer med Parisavtalet och FN:s hållbarhetsmål kommer det att vara omöjligt att uppnå dessa mål.

Jag hoppas att du inser allvaret i era ohållbara investeringar i fossilindustrin och vilket ansvar din organisation har i omställningen till en mer hållbar framtid. Jag ber dig att flytta pengarna bort från all kol, olja och gas, för din, min och kommande generationers skull!

Diana Fredriksson
Eskilstuna

Inte med min pension!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 52 av 244 i denna kampanj