Öppet brev till Lil Lindgren Larås, Chef Kommunikation

Ohållbara investeringar

2018-05-17

Hej Lil

Jag önskar att ni, som ansvarig för hur min pension förvaltas, ser till att flytta mina pensionspengar från kol-, olje och gasindustrin. Jag vill inte fortsätta att finansiera klimatskadlig verksamhet!

Jag vill arbeta för en hållbar framtid. Idag bidrar jag, mot min vilja, till att accelerera klimatkrisen genom att AP-fonderna investerar mina pensionspengar i klimatvärstingar. Jag vill inte att mitt arbete skadar vår planet och önskar att AP-fonderna är föregångare och en del av lösningen på klimatfrågan.

Jag hoppas att du inser allvaret i era ohållbara investeringar i fossilindustrin och vilket ansvar din organisation har i omställningen till en mer hållbar framtid. Jag ber dig att flytta pengarna bort från all kol, olja och gas, för din, min och framför allt kommande generationers skull!

Thomas Bäckebo
By Kyrkby

Inte med min pension!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 106 av 244 i denna kampanj