Stoppa Stureplanerna!


Kampanjlogotyp

Hur kan jag stödja kampanjen?

Bättre: Skriv under om du vill stödja kampanjen
Kampanjen Stoppa Stureplanerna syftar till att ge allmänheten heltäckande och ärlig information om planerna för Sturekvarteret. På sajten stoppastureplanerna.se kommer det fortlöpande att publiceras nyheter, kommentarer och avslöjanden om Stureplanerna.
Visa mitt namn på Signby.me
Genom att skriva under kan du få email om kampanjer då och då. Du kan avprenumerera när som helst.
Mest effektivt:
Skriv ett personligt brev →
Ett personligt brev är runt 20 gånger så effektivt som identiska brev, och ungefär dubbelt så effektivt som ett möte med en lobbyist. 
Visningar
14 706
skickade brev
64
Underskrifter
130

Hashtaggar


Fastighetsägaren till Sturegallerian, Abu Dhabis statliga investeringsfond ADIA, vill riva stora delar av Sturekvarteret för att bygga nytt. Det riskerar att få stora negativa konsekvenser för Stockholm. De planer som föreslagits innebär inte bara ett hot mot Stockholms nöjesliv, utan även mot dess kommersiella centrum, och så många som 1000 jobb kan komma att beröras av rivnings- och ombyggnationsplanerna. Det går att förbättra Sturekvarteret utan massrivningar!

Kampanjen Stoppa Stureplanerna syftar till att ge allmänheten information om planerna för Sturekvarteret. På sajten stoppastureplanerna.se kommer det fortlöpande att publiceras nyheter, kommentarer och avslöjanden om Stureplanerna – för att så många som möjligt ska vara informerade och engagerade i frågan.

Stoppa Stureplanerna är ett Stockholmsinitiativ - av Stockholmare, för Stockholm. Initiativet stödjs av flera aktörer som inte vill se att Sturekvarteret förvandlas till en byggarbetsplats under 10 års tid - däribland Sturehof, Hedengrens, Taverna Brillo, Åbro Bryggeri och Bull and Bear.

Under perioden 16 maj – 27 juni pågår ett plansamråd om Stureplanerna. Det innebär att alla som vill kan tycka till om Stureplanerna genom att skicka in synpunkter till Stadsbyggnadskontoret. Gör det du också!Skriv ett personligt brev →

Om kampanjägaren

Gräsrotsfinansierad kampanj på initiativ av Stoppa Stureplanerna