Öppet brev till Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad

Stureplans ombyggnad

2017-05-28

ANGÅENDE ÄRENDE KV. SPERLINGS BACKE - DIARIENR. 2014-00404 

 

Hej,

Jag motsätter mig förslaget till ny detaljplan för Sturekvarteret (kv. Sperlings Backe) och hoppas att Stadsbyggnadskontoret tar till sig av den omfattande kritiken som redan framkommit från såväl allmänheten som flertalet remissinstanser.

Tacksam om ni skriftligen bekräftar att ni mottagit mina synpunkter.

Med vänliga hälsningar,

Ulla-Karin Hesselgren
Stocholm

Stoppa Stureplanerna!

Detta är brev 76 av 572 i denna kampanj