Öppet brev till Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad

KV. SPERLINGENS BACKE - DIARIENR. 2014-00404

2017-06-03

ANGÅENDE ÄRENDE KV. SPERLINGENS BACKE - DIARIENR. 2014-00404 

 

Hej,

Jag motsätter mig förslaget till ny detaljplan för Sturekvarteret (kv. Sperlingens Backe) och hoppas att Stadsbyggnadskontoret tar till sig av den omfattande kritiken som redan framkommit från såväl allmänheten som flertalet remissinstanser.

Stureplan med sin markerade öppna plats i form av "Svampen" är en numera en historisk mötesplats för generationer av Stockholmare. Låt detta bevaras! Det räcker med förändring i innerstan! Vi behöver inte fler inbyggnader och låt fasader och hus vara!! Sluta förstöra!

Tacksam om ni skriftligen bekräftar att ni mottagit mina synpunkter.

Med vänliga hälsningar,

Thérèse White

Stoppa Stureplanerna!

Detta är brev 163 av 572 i denna kampanj