Öppet brev till Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad

Sturegallerian

2017-06-20

ADDENDUM: 

Det måste finnas gränser för hur mycket man ska ändra på Stockholms silhouett, i profitens namn. 
Snart har man projekterat bort allt det som gör Stockholm vackert och charmigt. 

 ANGÅENDE ÄRENDE KV. SPERLINGENS BACKE - DIARIENR. 2014-00404 

 

Hej,

Jag motsätter mig förslaget till ny detaljplan för Sturekvarteret (kv. Sperlingens Backe) och hoppas att Stadsbyggnadskontoret tar till sig av den omfattande kritiken som redan framkommit från såväl allmänheten som flertalet remissinstanser.

Tacksam om ni skriftligen bekräftar att ni mottagit mina synpunkter.

Med vänliga hälsningar,

Emily Ringström
Stockholm

Stoppa Stureplanerna!

Detta är brev 330 av 572 i denna kampanj