Öppet brev till Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad

Stureplan Sperlingsbacke!

2017-06-12

ANGÅENDE ÄRENDE KV. SPERLINGENS BACKE - DIARIENR. 2014-00404 

Hej,

Jag motsätter mig förslaget till ny detaljplan för Sturekvarteret (kv. Sperlingens Backe) och hoppas att Stadsbyggnadskontoret tar till sig av den omfattande kritiken som redan framkommit från såväl allmänheten som flertalet remissinstanser.

Det verkar till synes som att Stadsbyggnadskontoret verkar ha tappat kontakt med sunt förnuft och proportioner för den betydelse som den centrala Stureplan har. Har man tilll synes lyssnat till Doha-Doha kören från Qatar? Som lockat med argument likt ormen Ka mot Mowgli? Låt mig och andra som upplever detta på samma sätt väcka er transaktiga beteende och hjälpa er ur denna transaktion! VAKNA! 

Sturekvarteret är en central knutpunkt för Stockholm. Rivningen och ombyggnationen av kvarteret förväntas pågå under 6-10 år, vilket naturligtvis kommer att få omfattande negativa konsekvenser för all verksamhet i kvarteret. Med hänsyn till kvarterets betydelse för Stockholm är den långa projekttiden inte acceptabel.

Förslaget saknar proportion mellan orsak och verkan. Skillnaden mot nuvarande möjliga kvaliteter och verksamheter jämfört med framtida är minimal, särskilt om man jämför med alla de olägenheter som projektet orsakar under sin mycket utdragna byggtid. Stora värden står på spel när flera kulturhistoriska viktiga byggnader föreslås rivas. Rivningarna är för omfattande.

Tacksam om ni skriftligen bekräftar att ni mottagit mina synpunkter.

Med vänliga hälsningar,

Erik Bolinder
Stockholm i 7: generation

Stoppa Stureplanerna!

Detta är brev 233 av 572 i denna kampanj