Öppet brev till Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad

Stureplan

2017-05-24

ANGÅENDE ÄRENDE KV. SPERLINGS BACKE - DIARIENR. 2014-00404 

 

Hej,

Jag motsätter mig förslaget till ny detaljplan för Sturekvarteret (kv. Sperlings Backe) och hoppas att Stadsbyggnadskontoret tar till sig av den omfattande kritiken som redan framkommit från såväl allmänheten som flertalet remissinstanser.Sturekvarteret är en central knutpunkt för Stockholm. Rivningen och ombyggnationen av kvarteret förväntas pågå under 7-10 år enligt fastighetsägaren, vilket naturligtvis kommer att få omfattande negativa konsekvenser för all verksamhet i kvarteret. Med hänsyn till kvarterets betydelse för Stockholm är den långa projekttiden inte acceptabel.

Tacksam om ni skriftligen bekräftar att ni mottagit mina synpunkter.

Med vänliga hälsningar,

Anders Spegel
Göteborg

Stoppa Stureplanerna!

Detta är brev 20 av 572 i denna kampanj