Öppet brev till Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad

Stureplan

2017-05-24

ANGÅENDE ÄRENDE KV. SPERLINGS BACKE - DIARIENR. 2014-00404 

 

Hej,

Jag motsätter mig förslaget till ny detaljplan för Sturekvarteret (kv. Sperlings Backe) och hoppas att Stadsbyggnadskontoret tar till sig av den omfattande kritiken som redan framkommit från såväl allmänheten som flertalet remissinstanser.

Sturekvarteret är en central knutpunkt för Stockholm. Rivningen och ombyggnationen av kvarteret förväntas pågå under 7-10 år enligt fastighetsägaren, vilket naturligtvis kommer att få omfattande negativa konsekvenser för all verksamhet i kvarteret. Med hänsyn till kvarterets betydelse för Stockholm är den långa projekttiden inte acceptabel.

Varje dag passerar tiotusentals bussar, bilar, cyklar och gångtrafikanter Stureplan. Trafik- ochpromenadflödet i hela Stockholm riskerar att påverkas negativt om rivningsplanerna förSturekvarteret blir verklighet. Under lång tid kommer den puls och densitet som idag ärsynonymt med Stureplan gå förlorad och därigenom kommer Stureplan som destinationförsvinna. I detaljplaneförslaget saknas det en ordentlig redogörelse för hur trafik- ochpromenadflödet i Sturekvarteret och Stockholm ska hanteras under rivnings- ochombyggnationstiden.

Förslaget saknar proportion mellan orsak och verkan. Skillnaden mot nuvarande möjligakvaliteter och verksamheter jämfört med framtida är minimal, särskillt om man jämför medalla de olägenheter som projektet orsakar under sin mycket utdragna byggtid. Stora värden står på spel när flera kulturhistoriska viktiga byggnader föreslås rivas. Rivningarna är för omfattande.

Tacksam om ni skriftligen bekräftar att ni mottagit mina synpunkter.

Med vänliga hälsningar,

Catharina Wallen
Stockholm

Stoppa Stureplanerna!

Detta är brev 19 av 572 i denna kampanj