Öppet brev till Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad

Kv Sperlingens backe

2017-05-24

ANGÅENDE ÄRENDE KV. SPERLINGENS BACKE - DIARIENR. 2014-00404 

 

Hej,

Jag motsätter mig förslaget till ny detaljplan för Sturekvarteret (kv. Sperlingens Backe) och hoppas att Stadsbyggnadskontoret tar till sig av den omfattande kritiken som redan framkommit från såväl allmänheten som flertalet remissinstanser. Vi ska värna och vara stolta över vår historia! Se och lär av Romarna! Det är rent kriminellt att riva vår historia! Pengar får inte styra allt.

Tacksam om ni skriftligen bekräftar att ni mottagit mina synpunkter.

Med vänliga hälsningar,

Ditte Edin
Stockholm

Stoppa Stureplanerna!

Detta är brev 18 av 572 i denna kampanj