Öppet brev till Roger Mogert, Stadsbyggnadsborgarråd, Socialdemokraterna

Stoppa omedelbart rivningsplanerna av Stureplan!

2017-09-15

Hej Roger,

Jag motsätter mig förslaget till ny detaljplan för Sturekvarteret (kv. Sperlingens Backe) och hoppas att du tar till dig av den omfattande kritiken som redan framkommit från såväl allmänheten som flertalet remissinstanser.

I förslaget till ny detaljplan för kv. Sperlingens Backe föreslås stora och onödiga rivningar i Stureplanskvarteret. 50 000 kvm föreslås rivas och det anges inte någon motivering till varför alla dessa rivningar behövs. Det har inte gjorts någon officiell utredning för att ta reda på om det finns alternativa sätt att åstadkomma alla de förbättringar av kvarteret som föreslås utan massrivningar. Stadsbyggnadskontoret borde utreda det.

Arkitektbyrån Koncept Stockholm har visat att alla de förbättringar av Stureplanskvarteret som föreslås i förslaget till detaljplan kan åstadkommas utan massrivningar, genom att endast riva det s.k. parkeringshuset. Detta skulle minska den totala rivningen med cirka 30 000 kvm. Mot bakgrund av detta bör Stadsbyggnadskontoret ta fram ett förslag till ny detaljplan där endast parkeringshuset tillåts rivas.

Gör inte om samma misstag som politiker gjorde med Norrmalmsregleringen på 60-talet. Nya City skulle bli modernt, locka banker och företag och göra plats för infrastruktur (t-bana och biltrafik). Så mycket hade kunnat bevarats utan att behövts ha rivits. Kulturhistoriska gator och byggnader försvann i rivningsdammet och med det även Citys tidigare romantiska och vackra stadsbild. I dag är nedre Norrmalm ett dött kvarter med fruktansvärda betonglådor i form av modern 60-tals arkitektur. Ser mer ut som någon krigshärjad östeuropeisk stadsdel. Tanken var säkert god men resultatet katastrofalt för Stockholms vackra stadsbild. Ta ett steg tillbaka och verkligen reflektera över detta rivningsförslag. Gör inte om samma misstag och riv upp ytterligare hål i stockholmarnas hjärta! Restaurera gärna men riv inte vår stads historia! Återuppför istället det gamla Hotel Angláis och Stureplan kan då återfå sin rätta glans som skulle förgylla en av Stockholms vackraste platser. Det skulle vara negativt för turismen dessutom, Stockholm är populärt på grund av så mycket vackra kulturhistoriska äldre byggnader och gator än idag är bevarade inte för att Abu-Dhabi inspirerade gallerior tar plats i stan. Gallerior har vi så det räcker och blir över i staden. Fräscha gärna upp Stureplansgallerian om så vill men riv ingenting! Det kommer göra mer skada än nytta. Förstå värdet av kulturhistoriska byggnader. Det gör politikerna i många andra länder. Titta på hur Warsawa, St. Petersburg och Dresden som exempel återuppförde hela stadsdelar till sitt ursprungliga skick. Det är de stadsdelar idag som lockar flest turister! Återuppför istället gamla Hotell Angláis vid Stureplan och återuppför Klarakvarten om inte allt, åtminstone gatorna kring Klarakyrkan. Och fyll de återuppförda husen med bostäder, företag, butiker, restauranger och pubar. Då skulle Stockholm återfå sitt hjärta i City som försvann med dåtidens rivningar. Stockholm är inget Dubai, New York eller Singapore. Låt oss vara stolta för den vackra skandinaviska arkitektur vi har här i Norden och låtom oss bevara vår historia genom att låta äldre vackra byggnader få stå kvar där de står idag! Fräscha upp men riv inte vår historia! 

Tacksam om du skriftligen bekräftar att du läst mitt mail och mottagit mina synpunkter.

Med vänliga hälsningar,

John Sjögren
Sollentuna

Stoppa Stureplanerna!

Detta är brev 528 av 572 i denna kampanj