Öppet brev till Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad

Sture-planen ?

2017-05-25

ANGÅENDE ÄRENDE KV. SPERLINGS BACKE - DIARIENR. 2014-00404 

 

Hej,

Jag motsätter mig förslaget till ny detaljplan för Sturekvarteret (kv. Sperlings Backe) och hoppas att Stadsbyggnadskontoret tar till sig av den omfattande kritiken som redan framkommit från såväl allmänheten som flertalet remissinstanser.

Tacksam om ni skriftligen bekräftar att ni mottagit mina synpunkter.

Med vänliga hälsningar,

Leif Österman
Bryssel

Stoppa Stureplanerna!

Detta är brev 45 av 572 i denna kampanj