Öppet brev till Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad

stoppa planerade förstörelsen kring Stureplan

2017-08-01

ANGÅENDE ÄRENDE KV. SPERLINGENS BACKE - DIARIENR. 2014-00404 

 

Hej,

Jag motsätter mig förslaget till ny detaljplan för Sturekvarteret (kv. Sperlingens Backe) och hoppas att ni tar till er av den omfattande kritiken som redan framkommit från såväl allmänheten som flertalet remissinstanser.

Tacksam om ni skriftligen bekräftar att ni mottagit mina synpunkter.

Med vänliga hälsningar,

Susanna Kriström
Vallentuna

Stoppa Stureplanerna!

Detta är brev 507 av 572 i denna kampanj