Öppet brev till Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad

Jag motsätter mig förslaget till en ny detaljplan för Sturekvarteret! Låt det vara som det är!

2017-05-23

ANGÅENDE ÄRENDE KV. SPERLINGENS BACKE - DIARIENR. 2014-00404 

 

Hej,

Jag motsätter mig förslaget till ny detaljplan för Sturekvarteret (kv. Sperlingens Backe) och hoppas att Stadsbyggnadskontoret tar till sig av den omfattande kritiken som redan framkommit från såväl allmänheten som flertalet remissinstanser.

Tacksam om ni skriftligen bekräftar att ni mottagit mina synpunkter.

Med vänliga hälsningar,

Margareta Brunner
Söderby

Stoppa Stureplanerna!

Detta är brev 8 av 572 i denna kampanj