Öppet brev till Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad

ang diarienummer 2014-00404

2017-05-23

ANGÅENDE ÄRENDE KV. SPERLINGENS BACKE - DIARIENR. 2014-00404 

 

Hej,

Jag motsätter mig förslaget till ny detaljplan för Sturekvarteret (kv. Sperlingens Backe) och hoppas verkligen att Stadsbyggnadskontoret tar till sig av den omfattande kritiken som redan framkommit från såväl allmänheten som flertalet remissinstanser.

Sturekvarteret är en central knutpunkt för Stockholm. Rivningen och ombyggnationen av kvarteret förväntas tydligen pågå under 7-10 år enligt fastighetsägaren, vilket naturligtvis kommer att få omfattande negativa konsekvenser för all verksamhet i kvarteret. Så lång projekttid är oacceptabel.

Som jag förstått finns i detaljplanen inget skrivet om hur allt detta kommer att påverka promenadvägar och trafik.

Vad är de egentliga fördelarna med dessa omfattande rivningar och ombyggnationer? Vad får medborgarna ut av detta? Som jag ser det är detta endast till gagn för fastighetsägaren. På sådana premisser är det ett orimligt projekt. Skillnaden mot nuvarande kvaliteter och verksamheter jämfört med framtida är minimal, särskillt om man jämför med alla de olägenheter som projektet orsakar under sin mycket utdragna byggtid. Stora värden står dessutom på spel när flera kulturhistoriska viktiga byggnader föreslås rivas. Rivningarna är för omfattande.

Detaljplaneförslaget uppvisar en oklar bild rörande projektets finansiering och riskhantering. Det saknas ekonomiska garantier för att Sturekvarteret återuppbyggs efter att det rivits. I det fall att fastighetsägarens ekonomiska situation plötsligt förändras riskerar Sturekvarteret att förbli en rivningsplats under många år eftersom att ingen annan kommer vilja finansiera återuppbyggnaden.

Tacksam om ni skriftligen bekräftar att ni mottagit mina synpunkter.

Med vänliga hälsningar,

Christina Persson
Stockholm

Stoppa Stureplanerna!

Detta är brev 9 av 572 i denna kampanj