Öppet brev till Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad

Stureplanerna

2017-06-02

ANGÅENDE ÄRENDE KV. SPERLINGENS BACKE - DIARIENR. 2014-00404 

 

Hej,

Jag motsätter mig förslaget till ny detaljplan för Sturekvarteret (kv. Sperlingens Backe) och hoppas att Stadsbyggnadskontoret tar till sig av den omfattande kritiken som redan framkommit från såväl allmänheten som flertalet remissinstanser.

Sturekvarteret är en central knutpunkt för Stockholm. Rivningen och ombyggnationen av kvarteret förväntas pågå under 7-10 år enligt fastighetsägaren, vilket naturligtvis kommer att få omfattande negativa konsekvenser för all verksamhet i kvarteret. Med hänsyn till kvarterets betydelse för Stockholm är den långa projekttiden inte acceptabel.

Förslaget saknar proportion mellan orsak och verkan. Skillnaden mot nuvarande möjliga kvaliteter och verksamheter jämfört med framtida är minimal, särskillt om man jämför med alla de olägenheter som projektet orsakar under sin mycket utdragna byggtid. Stora värden står på spel när flera kulturhistoriska viktiga byggnader föreslås rivas. Rivningarna är för omfattande.

Som ett stort fan av Stockholmiana och Fogelström, slår det mig när jag tittar på gamla bilder, eller läser om, Brunkebergs torg - vilken vacker plats det en gång var. Nu jobbar jag i kvarteret och kan inte tro att det är samma plats jag ser, trots tappra försök till renoveringar. Gör inte samma misstag med Stureplan som era föregångare gjorde med Brunkebergs torg - det går inte att få ogjort! 

Med vänliga hälsningar

Fredrik Gunnard
Stockholm

Stoppa Stureplanerna!

Detta är brev 146 av 572 i denna kampanj