Öppet brev till Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad

Sturekvarteret

2017-05-24

ANGÅENDE ÄRENDE KV. SPERLINGENS BACKE - DIARIENR. 2014-00404 

 

Hej,

Jag motsätter mig förslaget till ny detaljplan för Sturekvarteret (kv. Sperlingens Backe) och hoppas att Stadsbyggnadskontoret tar till sig av den omfattande kritiken som redan framkommit från såväl allmänheten som flertalet remissinstanser.

Förslaget saknar proportion mellan orsak och verkan. Skillnaden mot nuvarande möjligakvaliteter och verksamheter jämfört med framtida är minimal, särskillt om man jämför medalla de olägenheter som projektet orsakar under sin mycket utdragna byggtid. Stora värden står på spel när flera kulturhistoriska viktiga byggnader föreslås rivas. Rivningarna är för omfattande.

Tacksam om ni skriftligen bekräftar att ni mottagit mina synpunkter.

Med vänliga hälsningar,

Catrin Magnus
Sollentuna

Stoppa Stureplanerna!

Detta är brev 22 av 572 i denna kampanj