Öppet brev till Roger Mogert, Stadsbyggnadsborgarråd, Socialdemokraterna

Vi visa min ståndpunkt

2017-07-31

ANGÅENDE ÄRENDE KV. SPERLINGENS BACKE - DIARIENR. 2014-00404 

 

Hej,

Jag motsätter mig förslaget till ny detaljplan för Sturekvarteret (kv. Sperlingens Backe) och hoppas att ni tar till er av den omfattande kritiken som redan framkommit från såväl allmänheten som flertalet remissinstanser.

I förslaget till ny detaljplan för kv. Sperlingens Backe föreslås stora och onödiga rivningar i Stureplanskvarteret. 50 000 kvm föreslås rivas och det anges inte någon motivering till varför alla dessa rivningar behövs. Det har inte gjorts någon officiell utredning för att ta reda på om det finns alternativa sätt att åstadkomma alla de förbättringar av kvarteret som föreslås utan massrivningar. Stadsbyggnadskontoret borde utreda det.

Tacksam om ni skriftligen bekräftar att ni mottagit mina synpunkter.

Med vänliga hälsningar,

Mats Wiksten
Stockholm

Stoppa Stureplanerna!

Detta är brev 500 av 572 i denna kampanj