Öppet brev till Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad

Stoppa Stureplanerna

2017-06-28

ANGÅENDE ÄRENDE KV. SPERLINGENS BACKE - DIARIENR. 2014-00404 

 

Hej,

Jag motsätter mig förslaget till ny detaljplan för Sturekvarteret (kv. Sperlingens Backe) och hoppas att Stadsbyggnadskontoret tar till sig av den omfattande kritiken som redan framkommit från såväl allmänheten som flertalet remissinstanser.

Arkitektbyrån Koncept Stockholm har visat att alla de förbättringar av Stureplanskvarteret som föreslås i förslaget till detaljplan kan åstadkommas utan massrivningar, genom att endast riva det s.k. parkeringshuset. Detta skulle minska den totala rivningen med cirka 30 000 kvm. Mot bakgrund av detta bör Stadsbyggnadskontoret ta fram ett förslag till ny detaljplan där endast parkeringshuset tillåts rivas.

Tacksam om ni skriftligen bekräftar att ni mottagit mina synpunkter.

Med vänliga hälsningar,

Eva Livijn Olin
Stockholm

Stoppa Stureplanerna!

Detta är brev 394 av 572 i denna kampanj