Öppet brev till Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad

Stoppa rivningen av Stureplan

2017-05-31

ANGÅENDE ÄRENDE KV. SPERLINGENS BACKE - DIARIENR. 2014-00404 

 

Hej,

Ni har säkert tagit del av argumenten som  "stoppa stureplanerna" har formulerat, och jag skriver under på samtliga av dem. Dock vill jag lyfta fram de mjuka och historiska värdena som ett vägande argument: Stureplan och Sturekvarteret är unikt, historiskt, framväxt i en växande stad och det har blivit stans hjärta på gott och ont, detta oavsett att vi har Odenplan, Medis, Sergel och Nybroplan.  Människans "sense of place", och platsens genius loci är omätbara värden, det vet du/ni som arbetar med stadsbyggnad. Det finns en del arkiektoniskt värdefulla delar, andra kanske mindre lyckade, men det är ett levande misch-masch av nutid och historia. Stureplan och sturekvarteret finns ju redan! Varför i hela friden ersätta det med något opersonligt, jättestort som det redan finns massor av utanför stadskärnan? Och i resten av världen. Som ingen gillar. Utom stora, multinationella fastighetsbolag. Nuvarande ägarna har ekonomiska incitament som gäller byggnadsverksamheten i sig, inte framtida diversifierad och hållbar verksamhet i en stad med rötter i 1200-talet. Nuvarande verksamheter i kvarterat är inte glada åt tilltaget. Det vore fantastiskt om vår stad kunde ta över rodret.

Jag motsätter mig alltså förslaget till ny detaljplan för Sturekvarteret (kv. Sperlingens Backe) och hoppas att Stadsbyggnadskontoret tar till sig av den omfattande kritiken som redan framkommit från såväl allmänheten som flertalet remissinstanser.

Sturekvarteret är en central knutpunkt för Stockholm. Trafik- och promenadflödet i hela Stockholm riskerar att påverkas negativt om rivningsplanerna för Sturekvarteret blir verklighet. Förslaget saknar proportion mellan orsak och verkan. Stora värden står på spel när flera kulturhistoriska viktiga byggnader föreslås rivas. Rivningarna är för omfattande.

Detaljplaneförslaget uppvisar en oklar bild rörande projektets finansiering och riskhantering. Det saknas ekonomiska garantier för att Sturekvarteret återuppbyggs efter att det rivits. I det fall att fastighetsägarens ekonomiska situation plötsligt förändras riskerar Sturekvarteret att förbli en rivningsplats under många år eftersom att ingen annan kommer vilja finansiera återuppbyggnaden.

Tacksam om ni skriftligen bekräftar att ni mottagit mina synpunkter.

Med vänliga hälsningar,

Maria Åkestam
Stockholm

Stoppa Stureplanerna!

Detta är brev 97 av 572 i denna kampanj