Öppet brev till Roger Mogert, Stadsbyggnadsborgarråd, Socialdemokraterna

"Stureplanerna"

2017-10-04

Hej Roger,

Jag föddes på Sabbatsberg och är sedan dess stockholmare i själ och hjärta. Jag motsätter mig förslaget till ny detaljplan för Sturekvarteret (kv. Sperlingens Backe) och hoppas att du tar till dig av den omfattande kritiken som redan framkommit från såväl allmänheten som flertalet remissinstanser.

Tacksam om du skriftligen bekräftar att du har mottagit mitt mail och läst mina synpunkter.

Med vänliga hälsningar,

Patrik Bäckström
Vaxholm

Stoppa Stureplanerna!

Detta är brev 538 av 572 i denna kampanj