Öppet brev till Roger Mogert, Stadsbyggnadsborgarråd, Socialdemokraterna

Förstörelse av en av Stockholms vackraste knutpunkter

2017-09-11

Hej Roger,

Jag motsätter mig förslaget till ny detaljplan för Sturekvarteret (kv. Sperlingens Backe) och hoppas att du tar till dig av den omfattande kritiken som redan framkommit från såväl allmänheten som flertalet remissinstanser.

Arkitektbyrån Koncept Stockholm har visat att alla de förbättringar av Stureplanskvarteret som föreslås i förslaget till detaljplan kan åstadkommas utan massrivningar, genom att endast riva det s.k. parkeringshuset. Detta skulle minska den totala rivningen med cirka 30 000 kvm. Mot bakgrund av detta bör Stadsbyggnadskontoret ta fram ett förslag till ny detaljplan där endast parkeringshuset tillåts rivas.

Tacksam om du skriftligen bekräftar att du läst mitt mail och mottagit mina synpunkter.

Med vänliga hälsningar,

Therese Vestberg
Stockholm

Stoppa Stureplanerna!

Detta är brev 525 av 572 i denna kampanj