Öppet brev till Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad

Stureplan

2017-05-16

Hej,

Jag motsätter mig förslaget till ny detaljplan för Sturekvarteret (kv. Sperlings Backe) och hoppas att Stadsbyggnadskontoret tar till sig av den omfattande kritiken som redan framkommit från såväl allmänheten som flertalet remissinstanser.

Den föreslagna utformningen av Sturekvarteret är inte anpassad till omgivningen och har påtaglig negativ inverkan på stadsbilden. Flera fastigheter blir mycket högre och stora värden står på spel när flera kulturhistoriska viktiga byggnader föreslås rivas. Rivningarna är för omfattande.

Tacksam om ni skriftligen bekräftar att ni mottagit mina synpunkter.

Med vänliga hälsningar,

Ferhan Sjödin
11438

Stoppa Stureplanerna!

Detta är brev 1 av 572 i denna kampanj