Öppet brev till Roger Mogert, Stadsbyggnadsborgarråd, Socialdemokraterna

Stoppa rivningen av Stureplanskvarteren!

2017-10-16

Hej Roger,

Jag motsätter mig förslaget till ny detaljplan för Sturekvarteret (kv. Sperlingens Backe) och hoppas att du tar till dig av den omfattande kritiken som redan framkommit från såväl allmänheten som flertalet remissinstanser.

I förslaget till ny detaljplan för kv. Sperlingens Backe föreslås stora och onödiga rivningar i Stureplanskvarteret. 50 000 kvm föreslås rivas och det anges inte någon motivering till varför alla dessa rivningar behövs. Det har inte gjorts någon officiell utredning för att ta reda på om det finns alternativa sätt att åstadkomma alla de förbättringar av kvarteret som föreslås utan massrivningar. Stadsbyggnadskontoret borde utreda det.

Förslaget saknar proportion mellan orsak och verkan. Skillnaden mot nuvarande möjliga kvaliteter och verksamheter jämfört med framtida är minimal, särskilt om man jämför med alla de olägenheter som projektet orsakar under sin mycket utdragna byggtid. Stora värden står på spel när flera kulturhistoriska viktiga byggnader föreslås rivas. Rivningarna är för omfattande.

STUREPLAN ÄR EN HISTORISK MÖTESPLATS OCH ETT VÄLBESÖKT TURISTMÅL, SVAMPEN OCH STUREHOF HAR FUNNITS I GENERATIONER! Min farfar, Anders Smith besökte Sturehof så ofta att han fick en rätt uppkallad efter sig, idag äter min pappa, Anders Smith 94 år, lunch där flera gånger i veckan. De är bara två personer av hundratusentals stockholmare som har en varm och nära relation till denna genuina del av staden! BEVARA STUREPLAN, SLUTA LÅTA PENGAR OCH KOMMERSIALISM STYRA, MÄNNISKOR BEHÖVER HISTORISKA PLATSER FÖR ATT KUNNA KÄNNA TRYGGHET I ETT LAND SOM FÖRÄNDRAS ALLT FÖR FORT! 

Tacksam om du skriftligen bekräftar att du läst mitt mail och mottagit mina synpunkter.

Med vänliga hälsningar,

Amano Tinna Smith
Stockholm

Stoppa Stureplanerna!

Detta är brev 555 av 572 i denna kampanj