Öppet brev till Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad

Angående ärende kv. Sperlingens Backe - Diarienr. 2014-00404

2017-06-01

ANGÅENDE ÄRENDE KV. SPERLINGENS BACKE - DIARIENR. 2014-00404 

 

Hej,

Jag motsätter mig förslaget till ny detaljplan för Sturekvarteret (kv. Sperlingens Backe) och hoppas att Stadsbyggnadskontoret tar till sig av den omfattande kritiken som redan framkommit från såväl allmänheten som flertalet remissinstanser.

Sturekvarteret är en central knutpunkt för Stockholm. Rivningen och ombyggnationen av kvarteret förväntas pågå under 7-10 år enligt fastighetsägaren, vilket naturligtvis kommer att få omfattande negativa konsekvenser för all verksamhet i kvarteret. Med hänsyn till kvarterets betydelse för Stockholm är den långa projekttiden inte acceptabel.

Varje dag passerar tiotusentals bussar, bilar, cyklar och gångtrafikanter Stureplan. Trafik- och promenadflödet i hela Stockholm riskerar att påverkas negativt om rivningsplanerna för Sturekvarteret blir verklighet. Under lång tid kommer den puls och densitet som idag är synonymt med Stureplan gå förlorad och därigenom kommer Stureplan såväl som stora delar av indre stan som destination försvinna.

I detaljplaneförslaget saknas det en ordentlig redogörelse för hur trafik- och promenadflödet i Sturekvarteret och Stockholm ska hanteras under rivnings- och ombyggnationstiden. Något som kommer utsätta en betydligt större del av näringslivet i Stockholm och inte bara Stureplan.

Förslaget saknar proportion mellan orsak och verkan. Skillnaden mot nuvarande möjliga kvaliteter och verksamheter jämfört med framtida är minimal, särskillt om man jämför med alla de olägenheter som projektet orsakar under sin mycket utdragna byggtid. Stora värden står på spel när flera kulturhistoriska viktiga byggnader föreslås rivas. Rivningarna är för omfattande och skadar en stor del av Stockholms arkitektoniska historia. En historia som bör ivaratas. 

Detaljplaneförslaget uppvisar en oklar bild rörande projektets finansiering och riskhantering. Det saknas ekonomiska garantier för att Sturekvarteret återuppbyggs efter att det rivits. I det fall att fastighetsägarens ekonomiska situation plötsligt förändras riskerar Sturekvarteret att förbli en rivningsplats under många år eftersom att ingen annan kommer vilja finansiera återuppbyggnaden. Säkert att säga är det ingen levande person i dag som klarar att återuppgygga bygningar med arkitektoniska värdier från ett annat århundrande. Det kommer aldrig att bli likt sina historiska omgivelser.

Tacksam om ni skriftligen bekräftar att ni mottagit mina synpunkter.

Med vänliga hälsningar,

Beatrice Karneke
Oslo (Stockholm)

Stoppa Stureplanerna!

Detta är brev 123 av 572 i denna kampanj