Öppet brev till Roger Mogert, Stadsbyggnadsborgarråd, Socialdemokraterna

Rivningen av Sperlingens backe

2017-08-17

Hej Roger,

Stadens planer för Stureplan och Sturegallerian gör mig gråtfärdig. Tyvärr är de inget enstaka misstag utan den oundvikliga följden av att Stockholms stad helt har övergivit den ambition att bevara trivsamma miljöer o byggnader som etablerades efter ödeläggelsen an Norrmalm på 1960-talet.

Nu rivs åter av hjärtans lust (klocktornet, Astoria, tullhuset, Stureplan mm) för att tilfredställa privata och kommersiella intressen, utan hänsyn till allmännyttan. Dessutom byggs kosekvent högre än de fem våningar som tidigare var norm vilket förändrar ljusbilden o förfular staden.

I förslaget till ny detaljplan för Stureplan föreslås stora och onödiga rivningar i kvarteret. 50 000 kvm föreslås rivas och det anges inte någon motivering till varför alla dessa rivningar behövs. Det har inte gjorts någon officiell utredning för att ta reda på om det finns alternativa sätt att åstadkomma alla de förbättringar av kvarteret som föreslås utan massrivningar. Stadsbyggnadskontoret borde utreda det.

Arkitektbyrån Koncept Stockholm har visat att alla de förbättringar av Stureplanskvarteret som föreslås i förslaget till detaljplan kan åstadkommas utan massrivningar, genom att endast riva det s.k. parkeringshuset. Detta skulle minska den totala rivningen med cirka 30 000 kvm. Mot bakgrund av detta bör Stadsbyggnadskontoret ta fram ett förslag till ny detaljplan där endast parkeringshuset tillåts rivas.

Snälla Roger, stoppa vannsinnet!

Tacksam om ni skriftligen bekräftar att ni mottagit mina synpunkter.

Med vänliga hälsningar,

Jon Åsberg

Stockholm

Stoppa Stureplanerna!

Detta är brev 514 av 572 i denna kampanj