Öppet brev till Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad

Kv. Sperlingens Backe d.nr 2014-00404

2017-06-03

ANGÅENDE ÄRENDE KV. SPERLINGENS BACKE - DIARIENR. 2014-00404 

 

Hej,

Jag motsätter mig förslaget till ny detaljplan för Sturekvarteret (kv. Sperlingens Backe) och hoppas att Stadsbyggnadskontoret tar till sig av den omfattande kritiken som redan framkommit från såväl allmänheten som flertalet remissinstanser.

Stora värden står på spel när flera kulturhistoriska viktiga byggnader föreslås rivas. Rivningarna är för omfattande och fördelarna med förslaget är obetydliga för Stockholm Stad.

Tacksam om ni skriftligen bekräftar att ni mottagit mina synpunkter.

Med vänliga hälsningar,

Nina Appelgren
Stockholm

Stoppa Stureplanerna!

Detta är brev 160 av 572 i denna kampanj