Öppet brev till Roger Mogert, Stadsbyggnadsborgarråd, Socialdemokraterna

Stop rivningsplanerna!!

2017-08-29

Hej Roger,

Jag motsätter mig förslaget till ny detaljplan för Sturekvarteret (kv. Sperlingens Backe) och hoppas att du tar till dig av den omfattande kritiken som redan framkommit från såväl allmänheten som flertalet remissinstanser.

Varje dag passerar tiotusentals bussar, bilar, cyklar och gångtrafikanter Stureplan. Trafik- och promenadflödet i hela Stockholm riskerar att påverkas negativt om rivningsplanerna för Sturekvarteret blir verklighet. Under lång tid kommer den puls och densitet som idag är synonymt med Stureplan gå förlorad och därigenom kommer Stureplan som destination försvinna. I detaljplaneförslaget saknas det en ordentlig redogörelse för hur trafik- och promenadflödet i Sturekvarteret och Stockholm kommer påverkas och hanteras under rivnings- och ombyggnationstiden.

Tacksam om du skriftligen bekräftar att du läst mitt mail och mottagit mina synpunkter.

Med vänliga hälsningar,

Luna Nielsen
Stockholm

Stoppa Stureplanerna!

Detta är brev 517 av 572 i denna kampanj