Öppet brev till Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad

Delvis rivning och avstängning av kvarter runt navet Stureplan.

2017-06-15

ANGÅENDE ÄRENDE KV. SPERLINGENS BACKE - DIARIENR. 2014-00404 

 

Hej,

Jag motsätter mig förslaget till ny detaljplan för Sturekvarteret (kv. Sperlingens Backe) och hoppas att Stadsbyggnadskontoret tar till sig av den omfattande kritiken som redan framkommit från såväl allmänheten som flertalet remissinstanser.

Självklart kan vi inte ha avstängda kvarter i viktiga centrala kvarter i Stockholm. Flera andra centrala delar har förstörts, det rivs och byggs och stora delar av staden liknar en krigszon, - det går inte att sitta hemma och vänta i åratal på att få tillbaka sin stad...vår hembygd! Den var bra innan alla byggkranar växte upp. Nu blir varje rivning och bygge droppen som kraschar möjligheten till trivsel för all framtid.

Jag trodde att Stadsbyggnadskontoret var ytterst ansvarig för just det jag menar med vårdad hembygd här i vår stad.

Vissa saker är bäst som de är, och pietetsfull renovering är enda behovet vi medborgere kan tillstyrka - inte totala ändringar eller modernistiska inslag i redan trivsam miljö. Detta gäller fler platser som är aktuella för girighetens vandalism nu.

Tacksam om ni skriftligen bekräftar att ni mottagit mina synpunkter.

Med vänliga hälsningar,

Sonja Brimberg
Stockholm 15 juni 2017

Stoppa Stureplanerna!

Detta är brev 258 av 572 i denna kampanj