Stoppa Stureplanerna!

35.8 kvadratmeter

skulle dessa brev täcka om varje brev rymdes på ett ark A4 paper och skrevs ut.

Här finns all brev som kampanjdeltagarna skapat i kampanjen Stoppa Stureplanerna! på initiativ av Stoppa Stureplanerna

Sammanfattning för Stoppa Stureplanerna!
572 öppna brev
572 unika författare
40:54:42 h i total redigeringstid

Öppna brev i kampanjen Stoppa Stureplanerna!

Ämne Mottagare Datum Visningar Facebook shares Originalitet
Jag motsätter mig förslaget till en ny detaljplan för Sturekvarteret! Låt det vara som det är! Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 2 years ago 246 *
ang diarienummer 2014-00404 Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 2 years ago 240 **
Stureplan Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 2 years ago 243 *
Stureplan Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 2 years ago 232 *
Ombyggnad av Stureplan Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 2 years ago 216 *
Stureplan Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 2 years ago 322 *
Stureplan Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 2 years ago 216 *
Stureplanerna Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 2 years ago 1053 *
Katja Mitchell Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 2 years ago 266 *
Kv Sperlingens backe Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 2 years ago 224 **
Stureplan Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 2 years ago 321 *
Sturekvarteret Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 2 years ago 216 *
Nej Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 2 years ago 347 *
Stureplan Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 2 years ago 234 *
Sperlingens Backe mm Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 2 years ago 243 **
Rädda Stureplan! Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 2 years ago 237 *
Stoppa Stureplansplanerna Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 2 years ago 236 *
Stoppa Stureplanerna! Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 2 years ago 348 *
Motsätter mig rivning och ombyggnation av Stureplan! Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 2 years ago 234 *
Stureplan Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 2 years ago 260 *
Stockholms vackra innestad Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 2 years ago 239 *
Sperlingens backe Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 2 years ago 218 *
Stureplan Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 2 years ago 225 *
Ombyggnad/rivningar av Sturekvarteret Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 2 years ago 217 *
Nej till Stureplangallerian Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 2 years ago 217 *
Stureplan Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 2 years ago 228 *
Stoppa Stureplanerna Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 2 years ago 231 *
Motstridande planer Stureplan Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 2 years ago 231 *
Stoppa rivningen Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 2 years ago 233 *
Stopp! Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 2 years ago 231 *
Stoppa Stureplanerna Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 2 years ago 237 *
Protest Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 2 years ago 220 *
Stureplan Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 2 years ago 219 *
brist på respekt Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 2 years ago 232 *
Stureplan Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 2 years ago 224 *
Stureplan Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 2 years ago 212 **
Stoppa Stureplanerna Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 2 years ago 367 *
Förstör inte Stureplan Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 2 years ago 264 *
Stoppa rivningen av Stureplan Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 2 years ago 219 *
Lyssna... Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 2 years ago 216 *
Stureplan Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 2 years ago 216 **
Förstör inte Stureplan!! Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 2 years ago 268 *
Stoppa Stureplanerna Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 2 years ago 251 *
Sturegallerian Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 2 years ago 224 *
Bevara Stureplan Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 2 years ago 217 *
Stoppa stureplanerna! Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 2 years ago 220 *
Stureplan ska bevaras som det är Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 2 years ago 210 *
Stoppa Stureplanerna Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 2 years ago 234 *
Stureplan Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 2 years ago 224 *
Sture-planen ? Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 2 years ago 250 *