Stoppa Stureplanerna!

35.8 kvadratmeter

skulle dessa brev täcka om varje brev rymdes på ett ark A4 paper och skrevs ut.

Här finns all brev som kampanjdeltagarna skapat i kampanjen Stoppa Stureplanerna! på initiativ av Stoppa Stureplanerna

Sammanfattning för Stoppa Stureplanerna!
572 öppna brev
572 unika författare
40:54:42 h i total redigeringstid

Öppna brev i kampanjen Stoppa Stureplanerna!

Ämne Mottagare Datum Visningar Facebook shares Originalitet
Jag motsätter mig förslaget till en ny detaljplan för Sturekvarteret! Låt det vara som det är! Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 3 år sedan 410 *
ang diarienummer 2014-00404 Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 3 år sedan 390 **
Stureplan Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 3 år sedan 388 *
Stureplan Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 3 år sedan 397 *
Ombyggnad av Stureplan Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 3 år sedan 346 *
Stureplan Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 3 år sedan 450 *
Stureplan Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 3 år sedan 369 *
Stureplanerna Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 3 år sedan 1199 *
Katja Mitchell Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 3 år sedan 459 *
Kv Sperlingens backe Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 3 år sedan 340 **
Stureplan Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 3 år sedan 485 *
Sturekvarteret Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 3 år sedan 352 *
Nej Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 3 år sedan 505 *
Stureplan Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 3 år sedan 385 *
Sperlingens Backe mm Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 3 år sedan 374 **
Rädda Stureplan! Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 3 år sedan 391 *
Stoppa Stureplansplanerna Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 3 år sedan 372 *
Stoppa Stureplanerna! Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 3 år sedan 485 *
Motsätter mig rivning och ombyggnation av Stureplan! Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 3 år sedan 383 *
Stureplan Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 3 år sedan 416 *
Stockholms vackra innestad Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 3 år sedan 385 *
Sperlingens backe Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 3 år sedan 350 *
Stureplan Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 3 år sedan 339 *
Ombyggnad/rivningar av Sturekvarteret Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 3 år sedan 337 *
Nej till Stureplangallerian Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 3 år sedan 351 *
Stureplan Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 3 år sedan 358 *
Stoppa Stureplanerna Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 3 år sedan 367 *
Motstridande planer Stureplan Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 3 år sedan 374 *
Stoppa rivningen Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 3 år sedan 367 *
Stopp! Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 3 år sedan 347 *
Stoppa Stureplanerna Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 3 år sedan 390 *
Protest Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 3 år sedan 370 *
Stureplan Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 3 år sedan 356 *
brist på respekt Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 3 år sedan 387 *
Stureplan Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 3 år sedan 362 *
Stureplan Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 3 år sedan 340 **
Stoppa Stureplanerna Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 3 år sedan 491 *
Förstör inte Stureplan Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 3 år sedan 382 *
Stoppa rivningen av Stureplan Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 3 år sedan 338 *
Lyssna... Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 3 år sedan 355 *
Stureplan Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 3 år sedan 350 **
Förstör inte Stureplan!! Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 3 år sedan 415 *
Stoppa Stureplanerna Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 3 år sedan 382 *
Sturegallerian Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 3 år sedan 366 *
Bevara Stureplan Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 3 år sedan 355 *
Stoppa stureplanerna! Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 3 år sedan 337 *
Stureplan ska bevaras som det är Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 3 år sedan 353 *
Stoppa Stureplanerna Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 3 år sedan 364 *
Stureplan Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 3 år sedan 376 *
Sture-planen ? Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 3 år sedan 390 *