Stoppa Stureplanerna!

35.8 kvadratmeter

skulle dessa brev täcka om varje brev rymdes på ett ark A4 paper och skrevs ut.

Här finns all brev som kampanjdeltagarna skapat i kampanjen Stoppa Stureplanerna! på initiativ av Stoppa Stureplanerna

Sammanfattning för Stoppa Stureplanerna!
572 öppna brev
572 unika författare
40:54:42 h i total redigeringstid

Öppna brev i kampanjen Stoppa Stureplanerna!

Ämne Mottagare Datum Visningar Facebook shares Originalitet
Jag motsätter mig förslaget till en ny detaljplan för Sturekvarteret! Låt det vara som det är! Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 1 year ago 223 *
ang diarienummer 2014-00404 Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 1 year ago 217 4 **
Stureplan Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 1 year ago 220 *
Stureplan Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 1 year ago 208 1 *
Ombyggnad av Stureplan Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 1 year ago 192 *
Stureplan Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 1 year ago 304 10 *
Stureplan Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 1 year ago 192 *
Stureplanerna Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 1 year ago 1028 53 *
Katja Mitchell Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 1 year ago 234 *
Kv Sperlingens backe Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 1 year ago 199 **
Stureplan Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 1 year ago 301 13 *
Sturekvarteret Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 1 year ago 195 2 *
Nej Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 1 year ago 322 4 *
Stureplan Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 1 year ago 212 *
Sperlingens Backe mm Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 1 year ago 222 1 **
Rädda Stureplan! Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 1 year ago 212 *
Stoppa Stureplansplanerna Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 1 year ago 216 *
Stoppa Stureplanerna! Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 1 year ago 326 23 *
Motsätter mig rivning och ombyggnation av Stureplan! Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 1 year ago 211 *
Stureplan Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 1 year ago 241 6 *
Stockholms vackra innestad Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 1 year ago 217 *
Sperlingens backe Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 1 year ago 196 *
Stureplan Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 1 year ago 203 1 *
Ombyggnad/rivningar av Sturekvarteret Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 1 year ago 192 *
Nej till Stureplangallerian Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 1 year ago 193 *
Stureplan Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 1 year ago 205 1 *
Stoppa Stureplanerna Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 1 year ago 206 1 *
Motstridande planer Stureplan Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 1 year ago 208 *
Stoppa rivningen Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 1 year ago 207 *
Stopp! Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 1 year ago 210 1 *
Stoppa Stureplanerna Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 1 year ago 210 *
Protest Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 1 year ago 200 *
Stureplan Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 1 year ago 198 *
brist på respekt Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 1 year ago 209 *
Stureplan Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 1 year ago 203 *
Stureplan Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 1 year ago 189 **
Stoppa Stureplanerna Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 1 year ago 341 *
Förstör inte Stureplan Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 1 year ago 242 *
Stoppa rivningen av Stureplan Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 1 year ago 197 *
Lyssna... Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 1 year ago 194 *
Stureplan Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 1 year ago 189 **
Förstör inte Stureplan!! Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 1 year ago 245 *
Stoppa Stureplanerna Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 1 year ago 231 5 *
Sturegallerian Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 1 year ago 200 *
Bevara Stureplan Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 1 year ago 194 1 *
Stoppa stureplanerna! Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 1 year ago 198 *
Stureplan ska bevaras som det är Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 1 year ago 189 *
Stoppa Stureplanerna Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 1 year ago 211 1 *
Stureplan Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 1 year ago 201 *
Sture-planen ? Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad 1 year ago 224 *