Öppet brev till Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad

Stoppa Stureplanerna!

2017-06-10

ANGÅENDE ÄRENDE KV. SPERLINGENS BACKE - DIARIENR. 2014-00404 

 

Hej,

Jag motsätter mig förslaget till ny detaljplan för Sturekvarteret (kv. Sperlingens Backe) och önskar att Stadsbyggnadskontoret noga lyssnar på vad medborgarna anser och att man seriöst beaktar vad remissinstanser har att säga.

Sturekvarteret är en viktig plats för både Stockholmarna och tillresta. Eftersom projektet väntas pågå under väldigt många år kommer det att innebära ogynnsamma villkor för de som verkar i området. Risken är stor att detaljplanen inte ge något positiv förändring men att den kan innebära negativ utveckling för hela området.

Stureplansområdet har under lång tid formats till den unika plats det är i dag. Både ur kulturhistorisk och kommersiell vinkel är området betydelsefullt.

Jag motsätter mig inte generellt förändringar men anser att detaljplanen i detta fall måste revideras.

Tacksam om ni skriftligen bekräftar att ni mottagit mina synpunkter.

Med vänliga hälsningar,

Anna Wigardt Duhs
Stockholm

 

Stoppa Stureplanerna!

Detta är brev 206 av 572 i denna kampanj