Öppet brev till Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad

Ang hotet mot viktiga kulturinstitutioner som Hedengrens och Sturebadet

2017-06-15

ANGÅENDE ÄRENDE KV. SPERLINGENS BACKE - DIARIENR. 2014-00404 

 

Hej,

Jag motsätter mig förslaget till ny detaljplan för Sturekvarteret (kv. Sperlingens Backe) och hoppas att Stadsbyggnadskontoret tar till sig av den omfattande kritiken som redan framkommit från såväl allmänheten som flertalet remissinstanser.

Tacksam om ni skriftligen bekräftar att ni mottagit mina synpunkter.

Med vänliga hälsningar,

Fredrik Kullberg
Täby

Stoppa Stureplanerna!

Detta är brev 262 av 572 i denna kampanj