Öppet brev till Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad

Stoppa nu!

2017-05-31

ANGÅENDE ÄRENDE KV. SPERLINGENS BACKE - DIARIENR. 2014-00404 

 

Hej,

Jag motsätter mig förslaget till ny detaljplan för Sturekvarteret (kv. Sperlingens Backe)onas och hoppas att Stadsbyggnadskontoret tar till sig av den omfattande kritiken som redan framkommit från såväl allmänheten som flertalet remissinstanser.

Lär ftån tidsgräns misstag som Klarakvarteren !!

Detaljplaneförslaget uppvisar en oklar bild rörande projektets finansiering och riskhantering. Det saknas ekonomiska garantier för att Sturekvarteret återuppbyggs efter att det rivits. I det fall att fastighetsägarens ekonomiska situation plötsligt förändras riskerar Sturekvarteret att förbli en rivningsplats under många år eftersom att ingen annan kommer vilja finansiera återuppbyggnaden.

Tacksam om ni skriftligen bekräftar att ni mottagit mina synpunkter.

Med vänliga hälsningar,

Jonas ingerstedt
Stockholm

Stoppa Stureplanerna!

Detta är brev 108 av 572 i denna kampanj