Öppet brev till Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad

Stureplan

2017-05-29

ANGÅENDE ÄRENDE KV. SPERLINGS BACKE - DIARIENR. 2014-00404 

 

Hej,

Jag motsätter mig förslaget till ny detaljplan för Sturekvarteret (kv. Sperlings Backe) och hoppas att Stadsbyggnadskontoret tar till sig av den omfattande kritiken som redan framkommit från såväl allmänheten som flertalet remissinstanser.

Sturekvarteret är en central knutpunkt för Stockholm. Rivningen och ombyggnationen av kvarteret förväntas pågå under 7-10 år enligt fastighetsägaren, vilket naturligtvis kommer att få omfattande negativa konsekvenser för all verksamhet i kvarteret. Med hänsyn till kvarterets betydelse för Stockholm är den långa projekttiden inte acceptabel.

Förslaget saknar proportion mellan orsak och verkan. Skillnaden mot nuvarande möjligakvaliteter och verksamheter jämfört med framtida är minimal, särskillt om man jämför medalla de olägenheter som projektet orsakar under sin mycket utdragna byggtid. Stora värden står på spel när flera kulturhistoriska viktiga byggnader föreslås rivas. Rivningarna är för omfattande.

Detaljplaneförslaget uppvisar en oklar bild rörande projektets finansiering och riskhantering. Det saknas ekonomiska garantier för att Sturekvarteret återuppbyggs efter att det rivits. I det fall att fastighetsägarens ekonomiska situation plötsligt förändras riskerar Sturekvarteret att förbli en rivningsplats under många år eftersom att ingen annan kommer vilja finansiera återuppbyggnaden.

Är alltid på Stureplan när jag är uppe o hälsar på barn o  barnbarn. Tycker att det är så trivsamt o spännande varje gång. Vill inte missa Stureplan, som det ser ut nu, varken dag eller kväll!

Tacksam om ni skriftligen bekräftar att ni mottagit mina synpunkter.

Med vänliga hälsningar,

Lena Niklasson
Göteborg

Stoppa Stureplanerna!

Detta är brev 82 av 572 i denna kampanj