Öppet brev till Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad

ANGÅENDE ÄRENDE KV. SPERLINGENS BACKE - DIARIENR. 2014-00404

2017-05-31

ANGÅENDE ÄRENDE KV. SPERLINGENS BACKE - DIARIENR. 2014-00404 

 

Hej,

Jag motsätter mig förslaget till ny detaljplan för Sturekvarteret (kv. Sperlingens Backe) och hoppas att Stadsbyggnadskontoret tar till sig av den omfattande kritiken som redan framkommit från såväl allmänheten som flertalet remissinstanser.

Med vänliga hälsningar,

Ewa Knutsson
Vällingby

Stoppa Stureplanerna!

Detta är brev 102 av 572 i denna kampanj