Skriv på för att stoppa Nobelbygget på Blasieholmen


Kampanjlogotyp
Hjälp kampanjen att sprida sig!   Visa / dölj annonsalternativ

Förhandsgranska annonsen

Du kan betala för att Signby.me ska annonsera kampanjen på Facebook. Vi använder unika mottagargrupper och arbetar för att nå ut på effektivast möjliga sätt. Minsta annonsbudget är 50 kr. Vår avgift är 20% och hjälper oss att betala för driften av webbsajten.

Ange beloppet du vill annonsera för:

Hur kan jag stödja kampanjen?

Bättre: Skriv under om du vill stödja kampanjen
Nobelcenter på Blasieholmen medför påtaglig skada på stadsbilden och kulturhistoriska värden och innebär betydande risker för Nobels varumärke
Visa mitt namn på Signby.me
Genom att skriva under kan du få email om kampanjer då och då. Du kan avprenumerera när som helst.
Mest effektivt:
Skriv ett personligt brev →
Ett personligt brev är runt 20 gånger så effektivt som identiska brev, och ungefär dubbelt så effektivt som ett möte med en lobbyist. 
Visningar
25 530
skickade brev
2 428
Underskrifter
901

Trots omfattande kritik från allmänheten och ett stort antal remissinstanser fortsätter Stockholms Stads och Nobelstiftelsens planer på uppförandet av ett Nobelcenter på Blasieholmen i centrala Stockholm.

Ingreppet är storskaligt med betydande inverkan på stadsbilden och på riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården. Stora kulturhistoriska värden står på spel. Flertalet K-märkta byggnader kommer att rivas och upplevelsen av det statliga byggnadsminnet Nationalmuseum kraftigt förminskas av det överdimensierade Nobelbygget. Bygget kommer vidare att innebära en betydande trafikökning i den redan hårt belastade innerstaden. Sjöfarten påverkas negativt  

Projektets finansiering förblir oklar och medför betydande risker för såväl skattebetalare, projektets finansiärer som för Nobelstiftelsens renommé och integritet. Det är viktigt att den här frågan hanterats på ett ansvarsfullt sätt. Flera utstående frågor kvarstår.

Under våren kommer avgörande beslut att fattas i frågan. Redan nu motsätter sig flertalet politiska partier projektet. Det skulle vara djupt olyckligt om beslut rörande en så viktig fråga fattades utan bred majoritet och tydlig förankring från centrala remissinstanser. Den här kampanjen kräver ett omtag i processen och att frågan bordläggs tills vidare.Skriv ett personligt brev →

Om kampanjägaren

Gratiskampanj på initiativ av Nätverket Bevara Blasieholmen - flytta Nobelbygget

Öppna brev skickade till

76 Öppna brev    
Resultaten

omkring 2 månader sedan
omkring 4 månader sedan
omkring 4 månader sedan
omkring 4 månader sedan
omkring 1 månad sedan
omkring 1 månad sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 3 månader sedan
omkring 3 månader sedan
omkring 3 månader sedan
omkring 3 månader sedan
omkring 3 månader sedan
omkring 3 månader sedan
omkring 3 månader sedan
omkring 3 månader sedan
omkring 3 månader sedan
omkring 3 månader sedan
omkring 3 månader sedan
omkring 3 månader sedan
omkring 3 månader sedan
omkring 3 månader sedan
omkring 3 månader sedan
omkring 3 månader sedan
omkring 3 månader sedan
omkring 3 månader sedan
omkring 3 månader sedan
omkring 3 månader sedan
omkring 3 månader sedan
omkring 3 månader sedan
omkring 3 månader sedan
omkring 3 månader sedan
omkring 3 månader sedan
omkring 3 månader sedan
omkring 3 månader sedan
omkring 3 månader sedan
omkring 3 månader sedan
omkring 3 månader sedan
omkring 3 månader sedan