Öppet brev till Anders Toll, Ersättare Exploateringsnämnden (M)

Nobel Center

2016-03-10

Hej. 

Vi som ser Stockholm som allas vår huvudstad och som värnar om stadens karaktär och historia, kan med stor besvikelse konstatera att ni politiker i exploateringsnämnden inte lyssnat på folkopinionen och organisationers nej till bygget av Nobel Center på Blasieholmen.

Ert ja, kommer att föröda det Stockholm som beundras av både oss svenskar och våra besökare. 

Inger Hansson
Stockholm

Skriv på för att stoppa Nobelbygget på Blasieholmen

Detta är brev 32 av 76 i denna kampanj