Öppet brev till Lars Heikensten, Nobelstiftelsen, VD

Två av tusentals protesterande

2016-03-08

Hej Lars,

Vi och tusentals andra motsätter oss planerna på ett Nobelcenter på Blasieholmen och hoppas att Du medan tid är tar till Dig av den mycket omfattande kritik som framkommit från såväl allmänheten som flertalet remissinstanser. Har faktiskt inte hört en enda gillande röst på den nuvarande förslaget. Det skulle vara mycket glädjande om en beslutsfattare en gång skulle kunna bortse från prestigen - han skulle hyllas av framtida generationer, annars förmodligen lämna efter sig en tung skuldbörda. 

Placeringen och utformningen av Nobelcenter på Blasieholmen är inte anpassad till omgivningen och har påtaglig negativ inverkan på stadsbilden. Stora kulturhistoriska värden står på spel - Blasieholmen är en helt olämplig plats för det omfattande och överstora bygget. Skräckexempel som Waterfront och nya hotell Continental vid Vasagatan har redan förstört så mycket - låt inte ännu en stadsbildskatastrof drabba oss.

Detaljplaneförslaget har inte gett någon klar bild rörande projektets finansiering och riskhantering. Det saknas ekonomiska garantier för att Nobelcenter ska fungera i framtiden. Tycker du verkligen det är rimligt att forskningspengar ska bekosta ett fastighetsbygge? Det är ocksa problematiskt att kommersiella intressen genom privat finansiering knyts till Nobels varumärke.

Trafiksituationen i innerstaden riskerar att förvärras med ett Nobelcenter på Blasieholmen. Det finns ingen ordentlig redogörelse för hur det våldsamt ökade trafikflödet till ett Nobelcenter ska hanteras.

Behövs verkligen en ny Nobelbyggnad? Prisutdelningen i Konserthuset, Nobelbanketten i Stadshuset, Nobelmuseum i Gamla Stan och Nobelpalatset på Sturegatan är redan det finaste Stockholm har att erbjuda och har fungerat fint i flera decennier.

Ett Nobelcenter - om det överhuvudtaget behövs - bör inte uppföras på bekostnad av andra för staden profilskapande värden. Utred istället en alternativa plats, t ex i Hagastadens vetenskapsstad med tydlig koppling till vetenskap och forskning vid Karolinska Institutet, Stockholms Universitet och KTH.

Med förhoppning om att Du vill värna Stockholms skönhet och lyssna på folkopinionen,

Med vänliga hälsningar, 

Gunnel och Hans Björkman
Huddinge

Skriv på för att stoppa Nobelbygget på Blasieholmen

Detta är brev 19 av 76 i denna kampanj