Öppet brev till Eva-Louise Erlandsson Slorach, Ordförande Kommunfullmäktige (S)

Nobelbygget

2016-03-08

Hej Eva-Louise,

Med anledning av att Stadshuset ska ta ställning i frågan om ett Nobel Center på Blasieholmen vill jag uppmana dig att rösta emot det. Kritiken mot projektet är omfattande från såväl allmänhet som flertalet remissinstanser och saknar nödvändig förankring.

Detaljplaneförslaget innebär försämrade förutsättningar för den ständigt växande sjötrafiken och utvecklingen av marina näringar. Båtar behöver ligga vid kajer - det behöver inte muséer. Blasieholmsudden är en omistlig tillgång för skärgårdstrafikens verksamhet och bör bevaras.

Med förhoppning om att Du vill värna Stockholms skönhet och lyssna på folkopinionen,

Maria Sandgren
Stockholm

Skriv på för att stoppa Nobelbygget på Blasieholmen

Detta är brev 20 av 76 i denna kampanj