Öppet brev till Johan Brege, Ledamot Kommunfullmäktige (M)

Nobel Center på Blasieholmen

2016-03-10

Hej Johan,

Med anledning av att Stadshuset ska ta ställning i frågan om ett Nobel Center på Blasieholmen vill jag uppmana dig att rösta emot det. Kritiken mot projektet är omfattande från såväl allmänhet som flertalet remissinstanser och saknar nödvändig förankring.

Ett Nobelcenter - om det överhuvudtaget behövs - bör inte uppföras på bekostnad av andra för staden profilskapande värden. Alternativa platser bör utredas. En sådan plats skulle kunna vara i vetenskapsstaden i Hagastaden med tydlig koppling till vetenskap och forskning vid Karolinska Institutet, Stockholms Universitet och KTH.

Jag vill påpeka att vi är flera i Europa som tittar på vad som kommer att bestämmas och ser med stor förakt allt som förstör den unika staden. 

Med vänliga hälsningar,

 

Anna Morin
Ermenonville (Frankrike)

Skriv på för att stoppa Nobelbygget på Blasieholmen

Detta är brev 30 av 76 i denna kampanj