Öppet brev till Veronica Eriksson, Ersättare Exploateringsnämnden (MP)

Nobelcenter på Blasieholmen

2016-03-10

Hej Veronica,

Jag motsätter mig planerna på ett Nobelcenter på Blasieholmen och hoppas att Du är beredd att ta till Dig av den omfattande kritiken som framkommit från såväl allmänheten som flertalet remissinstanser.

Jag förstår verkligen inte det syftet med detta Nobelcenter. I en tid där bostadsbristen är som mest och människorna i den här staden behöver någonstans att bo. Då passar man på att bygga ett skrytbygge. För det är just var det är i mina ögon. Förjävligt helt enkelt. 

En annan synpunkt är Stockholms Arkitekturhistoria med byggnader som sakta raderas ut. Tullhuset med tillhörande magasin är Grönt kulturklassat och är det sista av sitt slag. Om nu staden har ett sådant här system med kulturklassinriktning. Borde man inte ta hänsyn till det då i första hand? Att inte gör det är för mig ett brott.

Stockholm är den ända staden i världen byggd på öar och är känd för sina hamnar och båttrafik. Och det vill ni nu förstöra.
Jag som medboragare och infödd Stockholmare älskar den här staden och det delar jag med många andra. Vi kommer att bli djupt besvikna på er om detta nobelcenter kommer byggas. 

Det är fel att riva K-märkta miljöer i Stockholms innerstad år 2016. Det vackra Tullhuset från 1876 med tillhörande hamnmagasin måste sparas. Platsen borde istället rustas upp med bevarad sjöfart, uteserveringar och en vacker skulpturpark i anslutning till Nationalmuseum.

Med förhoppning om att Du vill värna Stockholms skönhet och lyssna på folkopinionen,

Christipher Olausson
Stockholm

Skriv på för att stoppa Nobelbygget på Blasieholmen

Detta är brev 29 av 76 i denna kampanj