Öppet brev till Margareta Björk, 1:e vice ordförande Kommunfullmäktige (M)

Nobelcentret

2016-05-09

Hej Margareta,

Med anledning av att Stadshuset ska ta ställning i frågan om ett Nobel Center på Blasieholmen vill jag uppmana dig att rösta emot det.  Kritiken mot projektet är omfattande från såväl allmänhet, inte minst från Moderata väljare, som flertalet remissinstanser och saknar nödvändig förankring. 

Placeringen och utformningen av Nobelcenter på Blasieholmen är inte anpassad till omgivningen och har påtaglig negativ inverkan på stadsbilden. Stora kulturhistoriska värden står på spel. Blasieholmen är en olämplig plats för en så stor byggnad. Överhuvudtaget behöver inte alla prestigebyggnader ligga i Stockholms absoluta centrum. Det är brist på visioner och fantasi.  Våga låta hela staden leva och växa. 

Upplevelsen av det statliga byggnadsminnet Nationalmuseum riskerar att förminskas i skuggan av det allför stora Nobelbygget. Nationalmuseums expansionsbehov behöver tas hänsyn till i sammanhanget.

Ett Nobelcenter - om det överhuvudtaget behövs - bör inte uppföras på bekostnad av andra för staden profilskapande värden. Alternativa platser bör utredas. En sådan plats skulle kunna vara i vetenskapsstaden i Hagastaden med tydlig koppling till vetenskap och forskning vid Karolinska Institutet, Stockholms Universitet och KTH.

Med förhoppning om att Du vill värna Stockholms skönhet och lyssna på folkopinionen,

Cecilia Lyth
Stockholm

Skriv på för att stoppa Nobelbygget på Blasieholmen

Detta är brev 69 av 76 i denna kampanj