Öppet brev till Ewa Larsson, Ledamot Kommunfullmäktige (MP)

Blasieholmen

2016-05-16

Hej Ewa,

Jag motsätter mig planerna på ett Nobelcenter på Blasieholmen och hoppas att Du är beredd att ta till Dig av den omfattande kritiken som framkommit från såväl allmänheten som flertalet remissinstanser.

Det är fel att riva K-märkta miljöer i Stockholms innerstad år 2016. Det vackra Tullhuset från 1876 med tillhörande hamnmagasin måste sparas. Platsen borde istället rustas upp med bevarad sjöfart, uteserveringar och en vacker skulpturpark i anslutning till Nationalmuseum.

Med förhoppning om att Du vill värna Stockholms skönhet och lyssna på folkopinionen,

Med vänliga hälsningar,

 

Solveig Almquist
Stockholm

Skriv på för att stoppa Nobelbygget på Blasieholmen

Detta är brev 70 av 76 i denna kampanj