Öppet brev till Stefan Persson, Familjen Erling Perssons stiftelse

Nobel center

2017-01-24

Attn. Stefan Persson


Hej Stefan,

Jag motsätter mig planerna på ett Nobelcenter på Blasieholmen och hoppas att Du är beredd att ta till Dig av den omfattande kritiken som framkommit från såväl allmänheten som flertalet remissinstanser.

Det är fel att riva K-märkta miljöer i Stockholms innerstad år 2016. Det vackra Tullhuset från 1876 med tillhörande hamnmagasin måste sparas. Platsen borde istället rustas upp med bevarad sjöfart, uteserveringar och en vacker skulpturpark i anslutning till Nationalmuseum.

Med förhoppning om att Du vill värna Stockholms skönhet och lyssna på folkopinionen,

Charlotta Parkvall
Lidingö

Skriv på för att stoppa Nobelbygget på Blasieholmen

Detta är brev 71 av 76 i denna kampanj