Öppet brev till Katarina Luhr, Ledamot (MP)

Våga argumentera mot medlöparna.

2016-03-08

Hej Katarina,

Med anledning av att Stadshuset ska ta ställning i frågan om ett Nobel Center på Blasieholmen vill jag uppmana dig att rösta emot det. Kritiken mot projektet är omfattande från såväl allmänhet som flertalet remissinstanser och saknar nödvändig förankring.

Placeringen och utformningen av Nobelcenter på Blasieholmen är inte anpassad till omgivningen och har påtaglig negativ inverkan på stadsbilden. Stora kulturhistoriska värden står på spel. Blasieholmen är en olämplig plats för det omfattande innehållet som avses.

Med förhoppning om att Du vill värna Stockholms skönhet och lyssna på folkopinionen, Det är förödande att låta kapitalstarka krafter styra miljö och beslutsprocesser, särskilt som det saknas en öppen dialog med allmänheten !!

Med vänliga hälsningar,

 

Finn Zanden
Stockholm

Skriv på för att stoppa Nobelbygget på Blasieholmen

Detta är brev 14 av 76 i denna kampanj