Öppet brev till Sigbrit Franke, Familjen Erling Perssons stiftelse, Ledamot

Kan du bidra till att stoppa bygget av Nobelmuseet?

2016-03-08

Till Sigbrit Franke


Hej Sigbrit,

Med anledning av att Stadshuset ska ta ställning i frågan om ett Nobel Center på Blasieholmen vill jag uppmana dig att rösta emot det. Kritiken mot projektet är omfattande från såväl allmänhet som flertalet remissinstanser och saknar nödvändig förankring.

Det är fel att riva K-märkta miljöer i Stockholms innerstad år 2016. Det vackra Tullhuset från 1876 med tillhörande hamnmagasin måste sparas. Platsen borde istället rustas upp med bevarad sjöfart, uteserveringar och en vacker skulpturpark i anslutning till Nationalmuseum.

Detaljplaneförslaget uppvisar en oklar bild rörande projektets finansiering och riskhantering. Det saknas ekonomiska garantier för att Nobelcenter ska fungera i framtiden. Är det rimligt att forskningspengar ska bekosta ett fastighetsbygge? Det är ocksa problematiskt att kommersiella intressen genom privat finansiering knyts till Nobels varumärke.

Trafiksituationen i innerstaden riskerar att förvärras med ett Nobelcenter på Blasieholmen. Det saknas en ordentlig redogörelse för hur det ökade trafikflödet till ett Nobelcenter ska hanteras.

Med förhoppning om att Du vill värna Stockholms skönhet och lyssna på folkopinionen,

Med vänliga hälsningar,

 

Bengt Åkesson
Stockholm

Skriv på för att stoppa Nobelbygget på Blasieholmen

Detta är brev 1 av 76 i denna kampanj