Öppet brev till Amne Ali, Ledamot Kommunfullmäktige (S)

FÖRSTÖR INTE SVERIGES HUVUDSTAD FÖR KOMMANDE GENERATIONER!

2016-03-08

Hej Amne,

Jag motsätter mig planerna på ett Nobelcenter på Blasieholmen och hoppas att Du är beredd att ta till Dig av den omfattande kritiken som framkommit från såväl allmänheten som flertalet remissinstanser.

Placeringen och utformningen av Nobelcenter på Blasieholmen är inte anpassad till omgivningen och har påtaglig negativ inverkan på stadsbilden. Stora kulturhistoriska värden står på spel. Blasieholmen är en olämplig plats för det omfattande innehållet som avses.

Det är fel att riva K-märkta miljöer i Stockholms innerstad år 2016. Det vackra Tullhuset från 1876 med tillhörande hamnmagasin måste sparas. Platsen borde istället rustas upp med bevarad sjöfart, uteserveringar och en vacker skulpturpark i anslutning till Nationalmuseum.

Upplevelsen av det statliga byggnadsminnet Nationalmuseum riskerar att förminskas i skuggan av det allför stora Nobelbygget. Nationalmuseums expansionsbehov behöver tas hänsyn till i sammanhanget.

Med förhoppning om att Du vill värna Stockholms skönhet och lyssna på folkopinionen,

Med vänliga hälsningar,

 

Anders Hansson
Malmö

Skriv på för att stoppa Nobelbygget på Blasieholmen

Detta är brev 9 av 76 i denna kampanj