Öppet brev till Elsa Thambert, Nobelhuset AB, Projektkoordinator

Sluta döda vår vackra innestad!

2016-04-18

Hej Elsa,

Jag motsätter mig planerna på ett Nobelcenter på Blasieholmen och hoppas att Du är beredd att ta till Dig av den omfattande kritiken som framkommit från såväl allmänheten som flertalet remissinstanser.

Det är fel att riva K-märkta miljöer i Stockholms innerstad år 2016. Det vackra Tullhuset från 1876 med tillhörande hamnmagasin måste sparas. Platsen borde istället rustas upp med bevarad sjöfart, uteserveringar och en vacker skulpturpark i anslutning till Nationalmuseum.

Med vänliga hälsningar,

 

Andrea Gadd
Stockholm

Skriv på för att stoppa Nobelbygget på Blasieholmen

Detta är brev 66 av 76 i denna kampanj